1 Велика частина рядових користувачів побутовоїтехніки та апаратури не володіють достатніми знаннями іноземної мови, на якому викладена інструкція використання приладів. Тому наявність якісного керівництва до використання засоби для них є принципово важливою деталлю в процесі роботи з тим чи іншим пристроєм. Грамотний інструкції, виконаний в повній відповідності з нормами і правилами, що пред'являються до даного виду передачі інформації, гарантує комфорт для майбутніх власників вироби. Технічний переклад являє собою переклад спеціалізованої інформації науково-технічного характеру. Даний вид перекладу має певні технічні особливості, при цьому від фахівця потрібно не тільки володіння специфічної термінології та вузькотематичні лексики. Для створення адекватного тексту необхідно глибоко розуміти суть всіх технічних систем і процесів, володіти деякими навичками та досвідом у використанні техніки. Термін «» має на увазі переклад текстів технічного характеру, експлуатаційних інструкцій до пристроїв, де використовується специфічна лексика та науково-технічна термінологія. При виконанні даного виду роботи прийнято використовувати формальний стиль викладу, дотримуватися коректного і точного перекладу.

Існує кілька типів технічного перекладу:

  • Письмовий: найбільш популярний вид передачі інформації з однієї мови на іншу, основною метою якого є отримання письмового варіанту тексту, що перекладається.
  • реферативний: технічний перекладач вивчає оригінальний текст за допомогою прочитання і глибокого осмислення вихідного матеріалу, визначає найбільш значущі моменти, які наповнені смисловим навантаженням, і потім виконує передачу інформації, логічно пов'язуючи між собою окремі частини статті.
  • Консультативний: технічний перекладач робить виклад вибіркового матеріалу на перекладається мова для людини, який не зміг зрозуміти вказану частину тексту й потребує допомоги фахівця.
  • Аннотаціонний: коротка інформація про призначення тексту, передача основного сенсу і досліджуваного предмета статті.

Щодня тисячі людей користуються послугами фахівців лінгвістики, здатних здійснити повноцінний і якісний з однієї мови на іншу. Автор:

Comments

comments